Είμαι πτυχιούχος της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ είμαι υπεύθυνος για μαθήματα γυμναστικής/αναψυχής και τα θεματικά Event ψυχαγωγίας που πραγματοποιούνται στις δομές μας. Στόχος μου μέσα από αυτά είναι η συνεχής αύξηση της δημιουργικότητας των παιδιών, της κριτικής σκέψης, της ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων και της κοινωνικοποίησης, με κύριο γνώμονα την ευτυχία και τη δημιουργική ψυχαγωγία των παιδιών.