Είμαι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης της σχολής Ανθρωπιστικών σπουδών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπλέον Έχω εξειδίκευση στην Ειδική αγωγή και εκπαίδευση του πανεπιστημίου Αιγαίου. Ως εκπαιδευτικός στο ΚΔΑΠ η ενασχόληση μου κατά κόρον είναι με τη σχολική μελέτη και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Επίσης, δραστηριοποιούμαι ελάχιστες ώρες με τα εικαστικά και το θεατρικό παιχνίδι. Σκοπός του ΚΔΑΠ μέσα από τις ώρες αυτές είναι η σωστή προετοιμασία για το σχολείο, η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που να πηγάζουν από τα ενδιαφέροντα των παιδιών , η προώθηση της έκφρασης, ο ανθρωπισμός και η κοινωνικοποίηση . Τα παιδιά είναι ανάγκη να ξεφεύγουν απο το σχολείο και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Είναι επιταγή να ψυχαγωγούνται διευρύνοντας τους πνευτικούς ορίζοντες. Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου είναι συνώνυμη του ΚΔΑΠ και η τάξη μας είναι παράθυρο στον κόσμο!