Είμαι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Στο ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΠΥΛΗ είμαι υπεύθυνη για τα μαθήματα των εικαστικών, των μικρών σεφ καθώς και για την γνωριμία των παιδιών με τα επαγγέλματα.
Βασική μου επιδίωξη είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών, με την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες παράλληλα με την διεύρυνση ικανοτήτων όπως η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη. Κυριότερο μέλημά μου όμως, αποτελεί η διασκέδαση και χαρά των παιδιών.