Στο ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΠΥΛΗΣ έχω αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη.Είμαι υπεύθυνη για την διεκπεραίωση των λειτουργικών και διαδικαστικών αναγκών της δομής. Στόχος μου είναι η άμεση και ομαλή επικοινωνία τόσο με τους γονείς, όσο και με τα παιδιά για την εύρυθμη λειτουργία αυτής.