Β. Τσιτσάνη 86, Τρίκαλα

Ωράριο

Δευτ. - Παρ. : 13:30 - 21:30

Καλοκαιρινό Ωράριο

Δευτ. - Παρ. : 08:00 - 16:00

Ποιοι Είμαστε

H Εταιρία με επωνυμία “ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΙΚΕ”,
με ΑΦΜ “801155439”,
ΕΔΡΑ – ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 86,
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:   000150362053000,
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.000 ΕΥΡΩ,
ΕΤΑΙΡΟΙ: ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 53), ΣΙΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 53), ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 53),
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

είναι η ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστότοπου. Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας μας που παρέχεται στον επισκέπτη, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου

Η ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΙΚΕ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του επισκέπτη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που έχει δηλώσει προς την ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΙΚΕ σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Η ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΙΚΕ δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό η/και κανονιστικό πλαίσιο.

Αν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί την εν λόγω ιστοσελίδα.


Σχετική νομοθεσία

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου https://www.kdapmathisi.gr, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

συμφωνούν και αποδέχονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση.


Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να προσαρμόζεται περιοδικά σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ΄ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.